Boris Johnson – 2020 Letter to the Nation (in Polish)

Below is the text of the letter to the nation sent by Boris Johnson, the Prime Minister, on 3 April 2020. The English version of the letter is here.

Pragnę przekazać Państwu aktualne informacje na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem.

W ciągu kilku krótkich tygodni codzienne życie w naszym kraju uległo radykalnym zmianom. Wszyscy odczuwamy ogromny wpływ koronawirusa nie tylko na nas samych, ale również na naszych najbliższych oraz nasze społeczności.

Doskonale rozumiem trudności, jakie w naszym życiu, firmach i pracy powodują zakłócenia związane z koronawirusem. Podjęte przez nas działania są jednak niezbędne z jednego prostego powodu.

Jeśli zbyt wiele osób zachoruje poważnie w tym samym czasie, publiczna służba zdrowia (NHS) nie da sobie rady. Będzie to kosztować wiele istnień ludzkich. Musimy spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa i zmniejszyć liczbę tych, którzy wymagają leczenia szpitalnego, aby uratować jak najwięcej osób.

Dlatego wydajemy proste zalecenie – wszyscy muszą pozostać w domu.

Nie należy spotykać się ze znajomymi ani krewnymi, którzy nie mieszkają razem z Państwem. Z domu można wychodzić jedynie w ściśle określonym celu, takim jak zakupy produktów żywnościowych lub leków, ruch na świeżym powietrzu raz dziennie oraz zasięganie pomocy medycznej. Można podróżować do pracy i z powrotem, jednak w miarę możliwości należy pracować zdalnie z domu.

W razie konieczności wyjścia z domu należy starać się o zachowanie dwumetrowej odległości od osób, które nie są członkami Państwa gospodarstwa domowego.

Te zasady muszą być przestrzegane. Jeśli zostaną naruszone, policja będzie nakładać kary grzywny i rozpraszać zgromadzonych.

Wiem, że wielu z Państwa głęboko niepokoją skutki finansowe, z jakimi przyjdzie się zmierzyć Państwa rodzinom. Rząd dołoży wszelkich starań, aby pomóc rodzinom w przetrwaniu trudnych chwil i zapewnić im byt.

W załączonej ulotce przedstawiono szczegółowe informacje na temat dostępnego wsparcia oraz zasad, jakie należy przestrzegać. Najnowsze porady można również znaleźć na stronie internetowej gov.uk/coronavirus.

Od samego początku staraliśmy się wprowadzić właściwe działania we właściwym czasie. Bez wahania posuniemy się dalej, jeśli będzie to konieczne w oparciu o informacje naukowe i medyczne.

Pragnę powiedzieć to Państwu bez ogródek – wiemy, że sytuacja ulegnie pogorszeniu, zanim się poprawi. Prowadzimy jednak właściwe przygotowania i im bardziej będziemy stosować się wszyscy do ustalonych zasad, tym mniej będzie zgonów, a życie wcześniej powróci do normy.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy pracują niestrudzenie, aby pokonać wirusa, szczególnie pracownikom naszej wspaniałej służby zdrowia i sektora opieki w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Poświęcenie, z jakim nasi lekarze, pielęgniarki i inne osoby świadczące opiekę stają na wysokości zadania stanowi prawdziwą inspirację.

Tysiące emerytowanych lekarzy i pielęgniarek powraca do NHS, a setki tysięcy ochotników zgłaszają się do niesienia pomocy tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Właśnie tą wspaniałą brytyjską postawą pokonamy koronawirusa i dokonamy tego wspólnie.

Właśnie dlatego, w chwili zagrożenia narodowego, apeluję do wszystkich i proszę – pozostańcie w domu, chrońcie NHS, ratujcie ludzkie życie.